Wyszukiwanie

Wyższy poziom rentowności

Korzyści z inwestycji w Condohotel sieciowy

gwarantowane przepływy finansowe przez 15 lat - do 9% rocznie

  • stałe: wypłata 21% wartości inwestycji netto przez pierwsze 3 lata
  • zmienne: wypłata 50% wszystkich przychodów hotelowych przez kolejne 12 lat

brak kosztów operacyjnych

  • inwestor płaci tylko podatki od nieruchomości i składkę na fundusz odtworzeniowy
  • wszystkie koszty funkcjonowania hotelu  pokrywa operator hotelowy, inwestor nie płaci czynszu

wiarygodność i bezpieczeństwo

  • operator i deweloper należą do PKO Banku Polskiego
  • hotel wchodzący w skład międzynarodowej sieci Louvre Hotels Group

 

Otwórz się na bezpieczny zysk.